Skutki uboczne stosowania tramadolu

Tramadol jest lekiem przeciwbólowym stosowanym do leczenia umiarkowanego do silnego bólu. Jest zaliczany do grupy leków zwanych opioidami. Tramadol działa, wiążąc się z określonymi receptorami w mózgu, które są odpowiedzialne za odczucie bólu. Chociaż tramadol jest efektywnym lekiem przeciwbólowym, może się wiązać z pewnymi skutkami ubocznymi. Celem tego artykułu jest omówienie skutków ubocznych związanych z używaniem tramadolu oraz wyjaśnienie, co zrobić, gdy zaobserwujesz skutki uboczne tramadolu.

Czym są skutki uboczne?

Skutki uboczne są niepożądanymi reakcjami, które mogą wystąpić podczas stosowania leku. Nie każdy je doświadcza, ale mogą one wystąpić u niektórych osób. Nasilenie i charakter skutków ubocznych mogą być różne dla różnych osób i mogą zależeć od wielu czynników, takich jak dawka, czas trwania leczenia i indywidualna wrażliwość pacjenta.

Tramadol jest opioidem, który działa poprzez wiązanie się z receptorami opioidowymi w mózgu. Przez to zmniejsza on odczucie bólu. Tramadol jest również inhibitorem wychwytu zwrotnego noradrenaliny i serotoniny, co dodatkowo przyczynia się do jego działania przeciwbólowego.

Skutki uboczne stosowania tramadolu

Skutki uboczne tramadolu są różne i zmienne pod względem nasilenia. Jak wiele leków, skutki uboczne tramadolu są klasyfikowane według częstości ich występowania.
Najczęściej, u co najmniej 1 na 10 pacjentów, występują zawroty głowy i nudności. Często, u 1 na 100 do mniej niż 1 na 10 użytkowników, występują wymioty, zaparcia, suchość błony śluzowej jamy ustnej i zahamowanie oddychania. Niezbyt często, u 1 na 1000 do mniej niż 1 na 100 użytkowników, występują reakcje alergiczne, zmiany apetytu, omamy, dezorientacja, i zaburzenia snu. Rzadko, u 1 na 10 000 do mniej niż 1 na 1 000 użytkowników, występują skurcze mięśni, nieprawidłowa koordynacja, omdlenia, i zaburzenia mowy. Bardzo rzadko, u mniej niż 1 na 10 000 użytkowników, występują nasilone skutki uboczne, takie jak napady paniki, silny niepokój, omamy, parestezje, szumy uszne i nietypowe zaburzenia ośrodkowego układu nerwowego.

Co zrobić, gdy zaobserwujesz skutki uboczne tramadolu?

Jeśli doświadczasz skutków ubocznych po zażyciu tramadolu, powinieneś natychmiast skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą. Mogą oni doradzić Ci co zrobić w takiej sytuacji oraz mogą zasugerować zmianę dawki leku lub przepisać inny lek, który nie powoduje takich skutków ubocznych.

Podsumowanie

Tramadol jest skutecznym lekiem przeciwbólowym, ale jak każdy lek może powodować skutki uboczne. Te skutki uboczne mogą być różne dla różnych osób i mogą zależeć od wielu czynników. Jeśli doświadczyłeś jakichkolwiek działań niepożądanych, powinieneś skonsultować się z lekarzem bądź farmaceutą.

Bibliografia

https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/api/rpl/medicinal-products/39270/characteristic