Czy można stosować tramadol w ciąży i karmiąc piersią?

Tramadol to lek stosowany przede wszystkim w celu łagodzenia bólu o średnim lub ciężkim nasileniu. Jego działanie polega na zmianie sposobu, w jaki organizm odczuwa i reaguje na ból. Tramadol jest opioidem, co oznacza, że działa poprzez blokowanie receptorów bólowych w mózgu. Działanie tego leku jest jednak złożone i nie zawsze można go stosować bezpiecznie. Szczególnie ważne są informacje o jego bezpieczeństwie stosowania podczas ciąży i karmienia piersią.

Leki u kobiet ciężarnych i karmiących piersią

Kwestia stosowania leków podczas ciąży i karmienia piersią jest bardzo skomplikowana. Wiele substancji aktywnych przenika przez łożysko do organizmu płodu lub jest wydalane do mleka matki, co może mieć wpływ na zdrowie i rozwój dziecka. Każdy lek powinien być oceniany indywidualnie pod kątem ryzyka i korzyści dla matki i dziecka.

Ciąża i stosowanie tramadolu

Badania przeprowadzone na zwierzętach wykazały, że tramadol w dużych dawkach może wpływać na rozwój narządów, kostnienie i śmiertelność noworodków. Nie stwierdzono jednak działania teratogennego, czyli powodowania wad wrodzonych. Tramadol przenika przez łożysko, a jego bezpieczeństwo stosowania podczas ciąży nie jest do końca ustalone. Długotrwałe stosowanie tramadolu u ciężarnych kobiet może prowadzić do wystąpienia zespołu odstawiennego u noworodka. Z tego względu nie zaleca się stosowania tramadolu u kobiet w ciąży.

Tramadol a karmienie piersią

Tramadol, podobnie jak wiele innych leków, przenika do mleka matki. U kobiet karmiących piersią około 0,1% dawki tramadolu przyjętej przez matkę przenika do mleka. W okresie bezpośrednio po porodzie, przyjęte przez matkę doustne dawki wynoszące do 400 mg, odpowiadają średniej ilości tramadolu przyjętej przez karmionego piersią noworodka. Z tego powodu, lekarze zalecają unikanie stosowania tramadolu w okresie karmienia piersią albo przerwanie karmienia piersią podczas leczenia tym lekiem.

Tramadol a płodność

Tramadol, podobnie jak wiele innych leków, przenika do mleka matki. U kobiet karmiących piersią około 0,1% dawki tramadolu przyjętej przez matkę przenika do mleka. W okresie bezpośrednio po porodzie, przyjęte przez matkę doustne dawki wynoszące do 400 mg, odpowiadają średniej ilości tramadolu przyjętej przez karmionego piersią noworodka. Z tego powodu, lekarze zalecają unikanie stosowania tramadolu w okresie karmienia piersią albo przerwać karmienie piersią podczas leczenia tym lekiem.

Podsumowanie

Podczas ciąży i karmienia piersią zawsze warto skonsultować stosowanie leków z lekarzem. Tramadol, mimo swojej skuteczności w łagodzeniu bólu, nie jest zalecany dla kobiet w ciąży oraz karmiących piersią. Długotrwałe stosowanie tego leku może prowadzić do wystąpienia zespołu odstawiennego u noworodka. Ponadto, tramadol przenika do mleka matki, co również stanowi ryzyko dla noworodka. Każda decyzja, związana z przyjmowaniem leków podczas ciąży lub karmienia piersią, powinna być skonsultowana z lekarzem.

Bibliografia

https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/api/rpl/medicinal-products/39270/characteristic